۹۴ متر برج مجلل یاس در بلوار فردوس غرب

4,450,000,000 تومان