۴۵۰ متر ملک کلنگی در بلوار مرزداران

برای قیمت تماس بگیرید

توضیحات

۴۵۰ متر ملک کلنگی در بلوار مرزداران
بهترین فرعی / زیر قیمت منطقه
تک مالک
جهت ساختمان جنوبی
بر ۲۰ متر
گذر ۱۲
سند تک برگ آماده محضر
در حال حاضر دو طبقه هست
محیط دنج و دسترسی عالی / خوش قواره بدون قناسی
مشاور: میرزایی
۰۹۱۲۶۸۹۱۵۲۳
۰۹۳۵۹۹۶۸۶۸۶

معاوضه ۲۷۲ متر خانه قدیمی بلوار فردوس شرق
۲۸۶ متر خانه قدیمی در جنت اباد جنوبی
۲۵۲ متر ملک کلنگی در بلوار مرزداران
۲۷۵ متر زیر قیمت سازمان برنامه شمالی
آگهی های مشارکت در ساخت ساختمان غرب تهران
آگهی های فروش ملک کلنگی در غرب تهران