۴۰۰ متر مشارکت در ساخت در صادقیه

۴۰۰ متر مشارکت در ساخت در صادقیه

برای قیمت تماس بگیرید

۴۰۰ متر کلنگی مشارکت در ساخت صادقیه خیابان سازمان آب
موقعیت و دسترسی عالی بر خیابان اصلی
زمین خوش قواره بدون کوچکترین قناسی
مالک مشارک کننده واقعی
متراژ : ۴۰۰ متر
تعداد مالک : ۱
بر : ۱۲ متر
گذر : ۲۰
پهنه شهرداری : M113 کاربری تجاری اداری مسکونی
مشاور : میرزایی
۰۹۳۵۹۹۶۸۶۸۶
۰۹۱۲۶۸۹۱۵۲۳
شرایط مالک جهت مشارکت در ساخت :
طبقه تجاری ۵۰/۵۰
طبقات اداری ۶۰/۴۰ به نفع مالک
طبقه ششم ۶۰/۴۰ به نفع سازنده
بلاعوض متری ۳۰ میلیون

آگهی های مشارکت در ساخت خانه کلنگی تهران
فروش ۵۱۰ متر خانه کلنگی در صادقیه
فروش ۹۰ متر خانه کلنگی در پاسداران

اشتراک
نصب برنامه تهران هوم در گوشی    نصب کردن خیر