۳۸۵ متر خانه کلنگی در شهرزیبا بلوار فرساد شرقی زیر قیمت

۳۸۵ متر خانه کلنگی در شهرزیبا بلوار فرساد شرقی زیر قیمت

100,000,000 تومان

۳۸۵ متر خانه کلنگی در شهرزیبا بلوار فرساد شرقی زیر قیمت
بهترین فرعی
جهت ملک جنوبی
بر ۱۰ متر / گذر ۱۰
پهنه شهرداری R122
سند تک برگ آماده محضر
مالک فروشنده واقعی
خوش قواره بدون یک سانت قناسی
قیمت متری ۱۰۰ تومان
مشاور : میرزایی
۰۹۱۲۶۸۹۱۵۲۳
۰۹۳۵۹۹۶۸۶۸۶
فایل های مشابه موجود می باشد

۲۸۶ متر ملک قدیمی در جنت اباد جنوبی
معاوضه ۲۷۲ متر بلوار فردوس شرق
۳۵۵ متر ساختمان پهنه s در شهران
آگهی های فروش و خرید خانه کلنگی در غرب تهران
آگهی های مشارکت در ساخت
معاوضه خرید فروش خانه کلنگی در شهرزیبا بلوار فرساد شرقی زیر قیمت

اشتراک
نصب برنامه تهران هوم در گوشی    نصب کردن خیر