۲۵۲ متر خانه کلنگی در مرزداران زیر قیمت

155,000,000 تومان

توضیحات

۲۵۲ متر خانه کلنگی در مرزداران زیر قیمت
مشاور : میرزایی
۰۹۱۲۶۸۹۱۵۲۳
۰۹۳۵۹۹۶۸۶۸۶
بهترین فرعی / بدون کوچکترین قناسی
تک مالک
بر ۱۲ متر
گذر ۱۲
جهت ملک شمالی
پهنه شهرداری r122
سند تک برگ آماده محضر
قیمت متری ۱۵۵ تومان

۳۱۸ متر مشارکت در ساخت مرزداران
۸۷۷ متر ساختمان قدیمی جنت اباد مرکزی
۲۲۰ متر ملک قدیمی در جیحون
۳۰۰ متر ملک قدیمی در مرزداران
۴۸۵ متر معاوضه بلوار فردوس شرق
آگهی های خرید و فروش خانه کلنگی در غرب تهران