معاوضه ۲۱۰ متر ملک کلنگی در جنت اباد مرکزی

برای قیمت تماس بگیرید

توضیحات

معاوضه ۲۱۰ متر ملک کلنگی در جنت اباد مرکزی
تک مالک / موقعیت فوق العاده عالی
جهت جنوبی
بر ۹/۵
گذر ۱۲ متر
سند منگوله دار
تمام کوچه با همین متراژ ۵ طبقه ساخته شده
معاوضه با ۴ واحد ۱۰۰ متری در منطقه، مابه التفاوت توسط مالک پرداخت میشود
مشاور : میرزایی
۰۹۱۲۶۸۹۱۵۲۳
۰۹۳۵۹۹۶۸۶۸۶

۳۰۰ متر خانه کلنگی در جنت اباد شمالی
معاوضه ۴۸۵ متر خانه کلنگی در صادقیه
فروش ۱۳۸ متر خانه کلنگی در جنت آباد جنوبی
آگهی های خرید فروش معاوضه ملک کلنگی در تهران