مشارکت در ساخت ۲۷۰ متر کلنگی در جنت اباد مرکزی

برای قیمت تماس بگیرید

توضیحات

مشارکت در ساخت ۲۷۰ متر کلنگی در جنت اباد مرکزی
موقعیت و دسترسی عالی
جهت ملک جنوبی
سند تک برگ
تعداد مالکین ۲
بر ۸/۵
گذر ۱۲ متر
با شرایط بسیار مناسب
۳ دانگ مشارکت، بلاعوض متری ۱۰ تومان، ۶۰ / ۴۰
۳ دانگ فروش متری ۹۵ تومان
مشاور : میرزایی
۰۹۱۲۶۸۹۱۵۲۳
۰۹۳۵۹۹۶۸۶۸۶

مشارکت در ساخت ۳۱۸ متر مرزداران
۲۷۰ متر خانه کلنگی در جنت اباد مرکزی
معاوضه ۲۷۲ متر خانه کلنگی در بلوار فردوس شرق
آگهی های مشارکت در ساخت در تهران