فروش قولنامه ای آپارتمان ۵۴ متری تک واحدی طرشت

1,850,000,000 تومان